22 έργα συνολικής δυναμικότητας 20,9 Mw στον δήμο Σουφλίου

Ανάπτυξη και μελέτη για 22 έργα από 1 Mw στην περιοχή του Σουφλίου συνολικής δυναμικότητας 20,9 Mw. Ημερομηνία ανάπτυξης 2021.

Η ανάπτυξη έγινε σε συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο Ηλίας Κυριζόπουλος "Κ&Κ solusions".

Το γραφείο μας ανέλαβε τις παρακάτω εργασίες:

Εύρεση κατάλληλων γεωτεμαχίων, επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες, τοπογραφικές μετρήσεις και μελέτες, σύνταξη κατάλληλων τοπογραφικών διαγραμμάτων, σύνταξη των απαραίτητων φακέλων και κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες, επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωροθέτηση φωτοβολταικών πάνελ, παρακολούθηση της πορείας του έργου. Ημερομηνία ανάπτυξης 2021. Αναμονή αδειοδότησης.