Αεροφωτογραφήσεις

Λήψη και επεξεργασία αεροφωτογραφειών από DRONE με κάμερα υπερυψηλής ευκρίνιας, παραγωγή 3D μοντέλων, γεωαναφορά αεροφωτογραφιών κ.α.