Τοπογραφικές Υπηρεσίες

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα  δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη του εκάστοτε γεωτεμαχίου που αναγράφει το εμβαδό, τις διαστάσεις του, τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό , αν δομείται και πόσα μέτρα χτίζει καθώς επίσης προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του γηπέδου με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87. 

Για τη σύνταξη ενός σωστού τοπογραφικού διαγράμματος απαιτούνται τα ακόλουθα:

 

Μετρήσεις πεδίου με εξοπλισμό ακριβείας, τις οποίες πραγματοποιούν Τοπογράφοι Μηχανικοί
 Έρευνα στις αρμόδιες υπηρεσίες για το ακίνητο (π.χ. αρτιότητα, οικοδομησιμότητα, πιθανές μεταβολές του ακινήτου, ένταξη σε ειδικές συνθήκες, την σύνταξη της δήλωσης του Ν651/77, κ.α. ) 
 Επεξεργασία των μετρήσεων, βάσει της προαναφερθείσας έρευνας και κατάρτιση του τοπογραφικού διαγράμματος.                                                                    

                                                                                                                                                                                                                          

Πότε απαιτείται;

 

Συμβολαιογραφικές πράξεις

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου

Πράξη αναλογισμού, Προσκύρωση κ.τ.λ.

Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής 

Ενστάσεις κτηματολογίου

Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων

Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας και ρεμάτων

Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων και αγροτεμαχίων

Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών

Εξαγορές από το Δημόσιο

 

 

Ποιες είναι οι “ΠΑΓΙΔΕΣ” Ενός Ελλιπούς Τοπογραφικού;

 

Η ευθύνη του Μηχανικού για την πληρότητα, ακρίβεια ακόμα και την ορθότητα των στοιχείων που υπογράφει είναι μεγάλη. Ένα ελλιπές τοπογραφικό διάγραμμα είναι δυνατόν να δημιουργήσει στο μέλλον προβλήματα και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι οδηγούνται σε λανθασμένες διοικητικές πράξεις, δικαστικές διαμάχες ακόμα και σε ανάκληση αδειών δόμησης.