Οριοθετήσεις ρεμάτων.

Για τον Καθορισμό Ορίων Ρέματος ή Υδατορέματος χρειάζονται:

  • Τοπογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα εξαρτημένο σε εθνικό δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87)
  • Τεχνική Έκθεση που προτείνει τις οριογραμμές του ρέματος και στηρίζεται σε: 
  • Υδρολογικά στοιχεία - μελέτη
  • Υδραυλικά στοιχεία - μελέτη 
  • Περιβαντολλογικά στοιχεία - μελέτη που συνοδεύουν την εν λόγω τεχνική έκθεση

Καθορίζονται οι πολυγωνικές γραμμές που περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες του ρέματος, καθώς και φυσικά ή τεχνικά στοιχεία που αποτελούν τμήμα του ρέματος.