Ανάπτυξη και αδειοδότηση Α.Π.Ε. φωτοβολταϊκών πάρκων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ Α.Π.Ε. ( ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

Το γραφείο μας, έχοντας την εμπειρία από την συνεργασία μας με μεγάλες εταιρίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετά την ανάπτυξη και αδειοδότηση αρκετών πάρκων έως και σήμερα, προσφέρει στους πελάτες μας τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την και την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων, αναλαμβάνοντας όλη την διαδικασία της αδειοδότησης:

• Εύρεση κατάλληλου αγροτεμαχίου

• Σύνταξη τοπογραφικού διαγράματος 

• Σύνταξη φακέλων και Εγκρίσεις από αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες

• Μελέτη χωροθέτησης πάνελ

• Μελέτη ηλεκτρολογική

• Μελέτη Υποσταθμού

• Εκδοση Ε.Π.Ο. – Π.Π.Δ

• Έκδοση αδείας εργασιών

• Άδεια ή εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής, Λειτουργίας και Εγκατάστασης

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες