Ενεργειακές Επιθεωρήσεις - Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον - Α.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα υφιστάμενα ενιαία κτίρια ή τμήματα κτιρίων (αυτοτελής ιδιοκτησίες) όταν:

• Μεταβιβάζονται  

• Ενοικιάζονται   

• Ανακαινίζονται ριζικά  

• Πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ’ οίκον.

Για την πραγματοποίηση της μελέτης από τον ενεργειακό επιθεωρητή είναι απαραίτητη η επίσκεψη του στο ακίνητο και η συλλογή των παρακάτω στοιχείων :

• Στοιχεία ιδιοκτήτη - Λόγος έκδοσης πιστοποιητικού     

• Στοιχεία διαστάσεων και είδους κελύφους, κουφωμάτων, συστήματος θέρμανσης, ψύξης, κ.α. που συλλέγονται κατά την επιτόπια αυτοψία στο ακίνητο

• Οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχει (στέλεχος αδείας, τοπογραφικό διάγραμμα, μελέτη θερμομόνωσης, κάτοψη*)

• ΚΑΕΚ / στοιχεία δήλωσης στο κτηματολόγιο, εφόσον λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και έχει γίνει δήλωση  

• Συμβόλαιο ακινήτου*

• Φύλλο συντήρησης λέβητα*  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   (*)  εφόσον υπάρχει

 

Στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης για την έκδοση του ΠΕΑ το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη έρευνα στις αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομία, κτηματολόγιο).

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΩΝ

 Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» δίνει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών για να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση (Πράσινη Ανακαίνιση) της οικίας τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή.
Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας με βελτιωτικές παρεμβάσεις που επιδοτούνται μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Συγκεκριμένα τα οφέλη του προγράμματος είναι:

• Εξοικονόμηση χρημάτων κατασκευής. Μπορείτε να επιδοτηθείτε ως και 70% για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού σας. Αυτό σημαίνει πως όσες εργασίες εντάξετε στο εξοικονόμηση κατ οίκον, θα τις κάνετε τελικά με το 1/3 του κόστους τους και ίσως και ακόμα λιγότερο!
• Εξοικονόμηση ενέργειας άρα εξοικονόμηση χρημάτων σε ετήσια βάση, καθώς μετά την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας θα καταναλώνετε πολύ λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη για την παροχή ζεστού νερού και για άλλες ενεργοβόρες διαδικασίες.
• Αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής και συνεπώς στο βιοτικό σας επίπεδο.
• Αύξηση αξίας του ακινήτου σας.

Επικοινωνήσετε μαζί μας και θα αναλάβουμε:

• Την ενημέρωση σας (σύμβουλος έργου).
• Όλα τα διαδικαστικά θέματα (σύνταξη και κατάθεση του φακέλου σας).
• Την εκπόνηση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και την επιλογή των παρεμβάσεων εκείνων που αποδίδουν το μέγιστο δυνατό για το σπίτι σας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες σας.
• Αν το επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε την κατασκευή των αναβαθμίσεων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
• Την διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης.                

Η αμοιβή μας για τις παραπάνω υπηρεσίες καλύπτεται από το πρόγραμμα.

 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ - ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - NET METERING)

Αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη των υποψήφιων επενδυτών προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

• Αδειοδοτήσεις

• Ενέργειες Διαχείρισης γης

• Προκαταρκτικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις (ΠΠΕ)

• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  

• Πράξεις χαρακτηρισμού Δασαρχείου                                                                                                        

• Αρχαιολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Π.Π.Δ.                                                                                                                                                                                                                                                               

• Άδειες Εγκατάστασης και όροι σύνδεσης στο Δίκτυο της ΔΕΗ