Αυθαίρετα

Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου όλα τα στάδια της τακτοποίησης της ιδιοκτησίας σας και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Εγγυόμαστε την απολύτως σύννομη ρύθμιση του ακινήτου σας και την άριστη ποιότητα και ακρίβεια των σχεδίων μας. Αναλαμβάνουμε την έκδοση Βεβαιώσεων Ακινήτων του Ν.4178/'13