Συχνές Ερωτήσεις

Το τοπογραφικό διάγραμμα, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που αναγράφει το εμβαδό , τις διαστάσεις του , τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό , αν δομείται και πόσα μέτρα χτίζει καθώς επίσης προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του γηπέδου με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87 και πολλά άλλα στοιχεία ανάλογα με το που θα χρησιμοποιηθεί.
1. Συμβολαιογραφικές πράξεις 2. Έκδοση οικοδομικών αδειών 3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων 4. Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου 5. Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής 6. Ενστάσεις κτηματολογίου 7. Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων 8. Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας 9. Πράξη αναλογισμού 10. Προσκύρωση κλπ 11. Δικαστήρια για επίλυση κτηματικών διαφορών
Στο κινητό μας υπάρχουν εφαρμογές GPS, που βοηθού να εντοπίζουμε τη θέση ενός γηπέδου χωρίς όμως να έχουμε ακρίβεια. Η απόκλιση είναι μεγάλη (από 3 έως10 μέτρα) . Έτσι το πιθανότερο είναι να καταπατήσουμε διπλανή ιδιοκτησία και να υπάρχουν συνέπειες και η θέση του γηπέδου μας να εμφανιστεί μετακινημένη. Ο τοπογράφος είναι επιστήμονας και χρησιμοποιεί στη δουλειά του πολλά σύγχρονα μηχανήματα ακριβείας και τεχνικές που εξασφαλίζουν την ακρίβεια των μετρήσεων.
Ένα τοπογραφικό διάγραμμα, εξ ορισμού, περιλαμβάνει την αποτύπωση της πραγματικότητας σε δεδομένη χρονική στιγμή (ορίων, κτιρίων κ.λ.π.) με μετρήσεις οργάνων στο ύπαιθρο, οπότε : όχι δεν μπορεί να γίνει από το γραφείο, το τοπογραφικό διάγραμμα θα παρουσιάζει λάθος στοιχεία με όλες τις συνέπειες.
Δεν χρειαζόμαστε έναν οποιοδήποτε Μηχανικό, χρειαζόμαστε έναν Τοπογράφο Μηχανικό, που να διαθέτει και εμπειρία, και κατάλληλο εξοπλισμό.