Πολεοδομικές Εφαρμογές

Άδειες Δόμησης, Άδειες μικρής κλίμακας, Βεβαιώσεις Νομιμότητας Ακινήτων, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων, Άδειες λειτουργίας, Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, Πράξεις Αναλογισμού, Τροποποιήσεις Ρυμοτομίας