ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Φ/Β ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 Kw ΚΑΙ 2 Φ/Β 100 Kw ΕΚΑΣΤΟ

Ανάπτυξη 6 Φωτοβολταικών Πάρκων δυναμικότητας 500 Kw και 2 πάρκων δυναμικότητας 100 Kw, στην περιοχή του Βόρειου Έβρου. Ημερομηνία ανάπτυξης: 2020. Κατάσταση: Αναμονή αδειοδότησης.

Η ανάπτυξη έγινε σε συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο Αδαμάντιος Παπαδόπουλος "ΑΡ ENERGY".

Το γραφείο μας ανέλαβε τις παρακάτω εργασίες:

Εύρεση κατάλληλων γεωτεμαχίων, επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες, τοπογραφικές μετρήσεις και μελέτες, σύνταξη κατάλληλων τοπογραφικών διαγραμμάτων, σύνταξη των απαραίτητων φακέλων και κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες, επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολούθηση της πορείας του έργου, άδεια κατασκευής μικρής κλίμακας.