Ανάπτυξη 60 Φ/Β Πάρκων των 100 Kw

Ανάπτυξη και συμμετοχή στην κατασκευή 60 Φωτοβολταικών Πάρκων των 100 Kw, στην περιοχή του Βόρειου Έβρου. Ημερομηνία ανάπτυξης: 2019. Κατάσταση: Προς κατασκευή.

Η ανάπτυξη έγινε σε συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο Ηλίας Κυριζόπουλος "Κ&Κ solusions".

Το γραφείο μας ανέλαβε τις παρακάτω εργασίες:

Εύρεση κατάλληλων γεωτεμαχίων, επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες, τοπογραφικές μετρήσεις και μελέτες, σύνταξη κατάλληλων τοπογραφικών διαγραμμάτων, σύνταξη των απαραίτητων φακέλων και κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες, επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολούθηση της πορείας του έργου, άδεια κατασκευής μικρής κλίμακας.