ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΤΗΤΑ 1 Mw ΣΤΗΝ ΘΥΡΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΤΗΤΑ 1 Mw ΣΤΗΝ ΘΥΡΕΑ

Η ανάπτυξη έγινε σε συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο Ηλίας Κυριζόπουλος "Κ&Κ solusions".

Το γραφείο μας ανέλαβε τις παρακάτω εργασίες:

Εύρεση κατάλληλων γεωτεμαχίων, επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες, τοπογραφικές μετρήσεις και μελέτες, σύνταξη κατάλληλων τοπογραφικών διαγραμμάτων, σύνταξη των απαραίτητων φακέλων και κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες, επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολούθηση της πορείας του έργου. Ημερομηνία ανάπτυξης 2020. Συμμέτοχή στην κατασκευή (Χαράξεις περίφραξης τραπεζιών)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ