ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΘΥΡΕΑ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΥΡΕΑ

Το γραφείο μας ανέλαβε τις παρακάτω εργασίες:

  • Τοπογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα εξαρτημένο σε εθνικό δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87)
  • Τεχνική Έκθεση που προτείνει τις οριογραμμές του ρέματος και στηρίζεται σε: 
  • Υδρολογικά στοιχεία - μελέτη
  • Υδραυλικά στοιχεία - μελέτη και
  • Περιβαντολλογικά στοιχεία - μελέτη που συνοδεύουν την εν λόγω τεχνική έκθεση
  • Κατάθεση σε υπηρεσίες, έγκριση μελέτης

Κατάσταση: Ολοκληρομένο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ